Vakuumering

Vakuumering eller vakumering (også kjent som vakuumpakking) er en prosess for å skape vakuum (et lufttomt rom). Metoden er ideell til å konservere mat med, spesielt for kortere tid. Vakuumet hindrer oksidering og vekst av mikroorganismer, slik at maten blir holdbar i noe lengre tid enn i sin ferske tilstand. Vakuumering hindrer imidlertid ikke vekst av stafylokokker og bakterien Clostridium botulinum.

I tiden før moderne maskiner gjorde sitt inntog på markedet, brukte folk graving for å hindre oksidering og vekst av mikroorganismer. I dag brukes moderne vakuumeringsmaskiner, som pakker maten i plast og fjerne luften. Holdbarhetstiden er imidlertid gjerne ikke like god, men anvendelsesområdet er så bredt at det langt overstiger denne lille bakdelen. Smak og egenskaper beholdes dessuten mer i tråd med det opprinnelige produktets potensial.

LitteraturRediger