Vadbein eller vadhorn (av norrønt vaðr, snøre eller line) er et fiskeredskap som festes på båtripa for å redusere slitasjen under fisking med fiskesnøre eller line, nå mer i form av en rulle av tre, plast eller metall (rullevadbein). Vadbeinet brukes spesielt ved pilking eller juksafiske. Hensikten med vadbeinet å unngå slitasje på båtripa og fiskesnøret, som konstant dras opp og slippes ned ved disse fiskemetodene. Bruk av vadbein gjør det også lettere å dra snøret.

Vadbein tegnet av Hans Strøm i 1762

Navnet vadbein stammer fra norrøn tid, da det ble brukt stykker av bein eller horn til å dra snøret over. Disse vadbeinene var enten gaffelformede, hvor snøret ble dratt mellom takkene, eller salformede, laget av delte rørknokler, hvor snøret ble dratt over salen. Etterhvert ble disse vadbeintypene erstattet av rullevadbeinet, laget i tre med sideplater på hver side av rullen. I nyere tid er tre blitt erstattet av andre materialer, hovedsakelig plast eller metall.

Eksterne lenkerRediger