Videotorg

(Omdirigert fra VOD)

Videotorg eller Video on demand (VOD) er et system som gjør det mulig å se videoklipp over et nettverk som del av et interaktivt tv-system. Man kan strømme innholdet i sanntid eller laste ned innholdet til en set top boks før man starter visningen. En mer korrekt betegnelse på det siste er store and forward. Den største delen av kabel-/tele baserte VOD-systemer benytter strømming, hvor brukeren kjøper eller velger en film eller TV-program og begynner avspillingen nesten umiddelbart.

Eksempel på en set top boks (Nokia)

Etter hvert har begrepet fått en videre betydning og refererer ikke lenger kun til tjenester levert via set top bokser. Video on demand kan leveres til datamaskiner, mobiltelefoner og alle andre systemer som kan motta audio-visuelt innhold via nettverk.