Værste var det folkelig navnet på Fredrikstad Mekaniske VerkstedKråkerøy i Fredrikstad.

I dag brukes Værste som navn på et bytransformasjonsområde på det tidligere verkstedområdet.[1] Det ligger på nordenden av Kråkerøy, rett over Vesterelven for bydelen Seiersten, noe vest for Fredrikstad sentrum.

Verkstedet, som på begynnelsen av 1900-tallet var en av Norges største arbeidsplasser med omkring 2500 arbeidstakere på det meste, ble nedlagt i 1987. I 1998 ble eiendommen solgt fra Kværner til et nyopprettet byutviklingsselskap ved navn Værste AS, som bestod av en gruppe lokale investorer og den mekaniske bedriften Jotne AS. Områdets totale størrelse er på ca. 800 mål, hvorav Værste AS eier 650 mål og Jotne AS de resterende 150. Værste er definert som et bytransformasjonsområde i kommuneplanens arealdel og den kommunale strategien er å utvikle området til en ny sentral bydel. Transformasjonen er i gang, men utviklingen hindres av et sprengt vegnett i Fredrikstad sentrum. Ny infrastruktur er satt som betingelse for større utbygging av området. Et nytt internt og eksternt veinett, inkludert en ny firefelts broforbindelse til sentrum, vil stå klart i 2009. Dette prosjektet er hovedsakelig brukerfinansiert.

Til tross for at den nye veiforbindelsen til sentrum ikke vil stå klar før i 2009 har Værste AS fått tillatelse til en beskjeden start på transformasjonen, blant annet på bakgrunn av bygging av en ny gangbro mellom torvet og Værste. Til tross for at utbyggingen såvidt er startet huser Værste allerede i dag en rekke bedrifter og institusjoner. Høgskolen i Østfolds avdeling for helsefag ligger på Værste og høgskolens avdeling for real- og ingeniørfag er vedtatt flyttet fra Sarpsborg til Værste i løpet av nær framtid. Det Norske Veritas, Xscreen, Øst Tech, Eimskip, Europark, Norsk Institutt for Scene og Studio og Stiftelsen Østfoldforskning er blant aktørene som allerede er etablert. I tillegg finnes Medieparken AS som er et medieproduksjonsselskap og en tilhørende medieklynge. For tiden bygges det et nytt idretts- og næringsanlegg, som vil huse Fredrikstad Fotballklubbs nye hjemmebane, med plass til 12 500 tilskuere, og 30 000 kvadratmeter næringsareal, blant annet et filmstudio for Medieparken Studios. Det bygges også et nytt kontorbygg for COWI som vil stå ferdig i november 2007, i tillegg til en ny eksklusiv leilighetsblokk som vil stå ferdig høsten 2008. Tollregion Øst-Norge flytter inn i sine nye lokaler i mai 2007.

Jotne AS sin utbygging kan starte når den nye veiforbindelsen er ferdigstilt i 2009. De har opprettet selskapet Elvebyen AS sammen med FOBBL og OBOS, som vil stå for boligbyggingen på deres område. Arkitektfirmaet Snøhetta AS er engasjert for å utarbeide reguleringsplan og bokonsepter for området.

Totalt planlegger Værste AS omkring 1000 leiligheter og en ukjent antall kvadratmeter næringsareal ved ferdig utbygging, mens Jotne AS planlegger 900 boliger og 30 000 kvadratmeter næringsareal.

ReferanserRediger

  1. ^ Svein A. Halvorsen (24. februar 2012): Nå legges strategien for boliger på Værste. Fredriksstad Blad