Våtrom

Rom utsatt for vannsøl og høy luftfuktighet

Et våtrom er et rom som har både vanntilførsel og sluk i gulvet. Våtromsnormen gir gir følgende definisjon av våtrom:

Laquote.svgMed våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl).Raquote.svg

Et rom med vannklosett, men uten sluk i gulvet, regnes ikke som våtrom.

Krav om våtrom gjelder nye boliger og rom som blir pusset opp. Krav om våtrom kan i noen tilfeller avvikes dersom rommet ble bygd da eldre forskrifter var gjeldende, men ved eventuell oppussing vil kravet om våtrom igjen bli gjeldende.[trenger referanse]

UtformingRediger

Membran og fuktsperreRediger

Det er viktig at våtrom har en vanntett membran og fuktsperre. Dersom man har fliser skal membran og fuktsperre være montert under flisene, ettersom flisene og fugene i seg selv ikke er vanntette.

FallRediger

Et våtrom må ha fall (helning) på gulvet slik at vann som kommer på gulvet vil renne mot og ned i sluket.

Dusj og klesvaskemaskinRediger

Forsikringsselskaper krever at dusj og klesvaskemaskin monteres i våtrom. Det vil således ikke være godkjent å for eksempel montere klesvaskemaskin i et kott, på kjøkkenet eller andre steder hvor det ikke er sluk i gulvet, ettersom det ikke tilfredsstiller kravene til våtrom.[1]

RegelverkRediger

Utviklede land har ofte spesielle regelverk for utforming og konstruksjon av våtrom. Slike regler har til hensikt å forebygge vannlekkasje og fuktig luft og eventuelt minske konsekvensene av disse, for på denne måten å forhindre at det for eksempel oppstår mugg- og hussopp som kan være en trussel for både bygningsmasse og helse.

Siden våtrom ofte innebærer både vann og elektrisitet er det også ofte spesielle regler for elektriske installasjoner i våtrom for å forebygge personskader på grunn av elektrisk støt. For eksempel har vannforsyninger ofte sin egen elektriske jording, og det kan derfor være en ekstra risiko for feilkobling og skader forbundet med jordfeil. Noen jurisdiksjoner krever at det monteres jordfeilbryter for strømkurser som går til våtrom.

NorgeRediger

I Norge regnes ethvert rom med vann fra springen og avløp i gulvet som et våtrom.[trenger referanse]

LovverkRediger

Kravene som gjelder til våtrom finnes i plan- og bygningsloven[trenger referanse] samt tilhørende forskrifter som eksempelvis byggteknisk forskrift.[2][3]

VåtromsnormenRediger

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et privat initiativ fra ulike interesseorganisasjoner,[bør utdypes] og er i mange tilfeller strengere enn det forskriftene krever. Det er imidlertid ikke lovpålagt å følge våtromsnormen.

ReferanserRediger