Vårt folks historie

Vårt folks historie er et historieverk i ni bind om Norges historie utgitt av Aschehoug forlag 196164.

Vårt folks historie var den tredje store norgeshistorien Aschehoug utga, etter Norges historie fremstillet for det norske folk (13 halvbind, 1909–17) og Det norske folks liv og historie (11 bind, 1930–38). Redaksjonen besto av Thorleif Dahl (hovedredaktør), Axel Coldevin og Johan Schreiner.

BindeneRediger

  1. Forhistorisk tid og vikingtid, av Anders Hagen og Charles Joys [1]
  2. Hellig Olavs arv, av Charles Joys [2]
  3. Fra storhetstid til unionstid, av Charles Joys [3]
  4. Gjennom bølgedalen, av Reidar Marmøy [4]
  5. Enevoldstiden, av Axel Coldevin [5]
  6. Det nye Norge grunnlegges, av Bernt A. Nissen [6]
  7. Nasjonal vekst, av Bernt A. Nissen [7]
  8. Fra verdenskrig til verdenskrig, av Chr. A. R. Christensen [8]
  9. Okkupasjonsår og etterkrigstid, av Chr. A. R. Christensen [9]