Våpenstillstanden i Altmark

Stillstanden i Altmark var en avtale om våpenhvile mellom Sverige og Polen i 1629. Stillstandet tillot svenskene å gå inn i tredveårskrigen uten å måtte kjempe på to fronter. De vesteuropeiske stormaktene Nederland, England og Frankrike var alle interessert i å få Sverige ut av den polske krigen og inn i den tyske, grunnet en blanding av religiøse og maktpolitiske hensyn. Den franske kardinal Richelieu, Ludvig XIIIs rådgiver, var sentral som megler i forhandlingene.