Våpenjournalen

norsk tidsskrift

Våpenjournalen (VJ) var et norsk tidsskrift som omhandlet skytevåpen.

VJ kom ut først i 1973, og holdt på frem til 2001. I begynnelsen het bladet kun Våpen, men ble endret i 1984 til Våpenjournalen. Det ble utgitt åtte nummer pr. årgang. Redaktør var i mange år Erik Braathen, andre flerårige medarbeidere var Svein Solli og Vidar Nakling.

Sverre Kvalø & Stig Danielsen overtok rettighetene til VJ etter nedleggelsen, og skulle gjøre et forsøk på å starte det igjen. Det gikk ikke, og 25. oktober 2002 kunngjorde de at ville stille rettighetene til rådighet om noen andre ville prøve seg.

Se ogsåRediger