Värmlands Dagblad

Värmlands Dagblad var en moderat frisinnet avis som ble grunnlagt 22. november 1902 og utkom i Karlstad fram til 25. april 1910.

Värmlands Dagblad
Grunnlagt1902

Den utkom i begynnelsen seks ganger i uken, fra og med 1906 fire ganger og tilslutt fra 1908 tre. I 1904 hadde avisen et opplag på 1 100 eksemplarer.