Industriland

land med utviklet industri og infrastruktur, ofte forkortet i-land
(Omdirigert fra «Utviklede land»)

Industriland eller i-land er en betegnelse på land med sterk økonomi, høy levestandard og høyt bruttonasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger. Det er ingen samlet, avklart definisjon på hva et i-land. Begrepet «brukes vanligvis om land som kjennetegnes ved at de har relativt høy inntekt per innbygger, målt i bruttonasjonalprodukt, og en produktiv industrisektor.»[1]

Mange av industrilandene i vesten er organisert i OECD. I-landene ble tidligere omtalt som «den første verden», i motsetning til «den tredje verden». Begrepet «den andre verden» ble brukt for å beskrive kommunistland under den kalde krigen.

Forskjellige observatører og teoretikere ser forskjellige grunner for hvorfor noen land, og ikke andre, oppnår en høyere økonomisk utvikling. Mange hevder at økonomisk utvikling krever en kombinasjon av representativ regjering (eller demokrati), en markedsøkonomisk økonomisk modell, og fravær av korrupsjon. Andre hevder at rike land ble rike ved å utnytte fattige land gjennom imperialisme og kolonisering, og idag gjennom globalisering.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger