Utvidet Fujitaskala

Utvidet Fujitaskala (EF skalaen) er en videreutvikling av den originale Fujitaskalaen (introdusert i 1971 av Ted Fujita), som er en måte å måle tornadoers styrke på. Den utvida Fujitaskalaen ble tatt i bruk fra 1. februar 2007. Som originalen består også EF skalaen seks kategorier, men den rangerer snarere tornadoene etter hvor stor skade de forårsaker, ikke den antatte vindstyrken. Estimatene av vindhastighetene er dessuten sterkt nedjusterte i den nye skalaen.

ParametereRediger

Parameterne i den nye skalaen er listet nedenfor, i henhold til intensitet. Selv om vindhastighetene og eksempler på det fotografiske skadeomfanget har blitt oppdatert, er skadeomfangsbeskrivelsene lik den i den opprinnelige Fujitaskalaen. Imidlertid benytter den nye målemetoden seg av såkalte skadeindikatorer (damage indicators), som i større grad tar hensyn til kvaliteten på skadde strukturer og konstruksjoner når tornadoer skal klassifiseres.[1]

Skala Vindhastighet
(estimat)[2]
Skade eksempler
mph km/h
EF0 65–85 105–137  
EF1 86–110 138–178  
EF2 111–135 179–218  
EF3 136–165 219–266  
EF4 166–200 267–322  
EF5 >200 >322  

KlassifiseringRediger

Klassifisering av tornadoer
EF0 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5
Svak Sterk Voldsom
Betydelig
Intens

ReferanserRediger

  1. ^ «The Enhanced Fujita Scale (EF Scale)». Storm Prediction Center. 2. februar 2007. Besøkt 2. juni 2011. 
  2. ^ «Enhanced F Scale for Tornado Damage». Storm Prediction Center. Besøkt 2. juni 2011.