Utvalget for menneskerettigheter

Utvalget for menneskerettigheter var et offentlig utvalg underlagt Utenriksdepartementet. Det ble etablert i 1980 for å være et «koordinerende og rådgivende organ om menneskerettighetsspørsmål» og et «kontaktforum for representanter fra Stortinget, forvaltningen og frivillige organisasjoner». Medlemmene ble oppnevnt av Utenriksdepartementet. Utvalget ble nedlagt i 1997.[1]

LedereRediger

ReferanserRediger