Utne Hotell

Utne Hotell som ligger like ved ferjekaienUtne er et av Norges eldste hotell. Det startet som gjestgiveri i 1722 og har siden da vært i kontinuerlig drift. En del av hotellet er fra 1700 tallet, men en stor del er utbygget og påbygget. De største utbyggingene skjedde på slutten av 1800 tallet og er preget av sveitserstilperioden. Den siste påbyggingen skjedde i 1930 da hotellet fikk ny matsal og kjøkken. Arkitekt Terje Alvsaker innredet matsalen der han tok utgangspunkt i et gammelt rosemalt skap som står i den ene enden av matsalen. Selv om denne delen av hotellet er den yngste har det høy verneverdi da den utgjør en fargemessig og formmessig helhet.

Utne Hotell vinteren 2009
Utne Hotell før 1960
Utne Hotell mellom 1880 og 1887.

FredningRediger

Hotellet ble inkludert i en større fredning av et bygningsmiljø i 2006. Fredningen omfatter eksteriør og interiør til Utne hotell med ishus, tingstova med naust og det tilgrensende, laftede naustet. I forbindelse med fredningen uttalte Riksantikvaren følgende om hotellet: «det mest tradisjonsrike hotellet i Hardanger og eitt av dei mest særmerkte hotella i heile landet.» Hordaland fylkeskommune startet med fredningssaken allerede i 1991, og etter 15 år ble fredningen vedtatt i 2006. Fylket har samarbeidet med Ullensvang kommune for å få en passende verneform til hotellet og de bygningene som ligger inntil hotellet. Brochhuset som er et handelshus med uthus og hage og som ligger nær hotellet ble fredet i 2003. Selv om fredningssaken var tilbehandling har det vært utført oppussing og modernisering på hotellet, og arbeidet har blitt utført i samarbeid med fylkeskommunen på en måte alle parter var tjent med.

Eksterne lenkerRediger