Uteskole er en undervisnings- og arbeidsmåte i skolen hvor lærere og elever flytter deler av opplæringen i skolen ut av klasserommet og bruker skolens fysiske og sosiale omgivelser som en ressurs i opplæringen. Uteskole gir mange muligheter til faglig og sosial læring og gode muligheter til tilpasset opplæring.


Litteratur:

Jordet, A. N. (2010). Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Eksterne lenkerRediger

[1]