Uskreven konstitusjon

Uskreven eller ukodifisert konstitusjon er en konstitusjon hvor de grunnleggende regler for styresmaktene er dannet gjennom sedvanerett, prejudikater og en rekke selvstendige regler og juridiske institusjoner. Innenfor et slikt konstitusjonelt system kan elementene anerkjennes av domstolene, lovgiver og statsforvaltningen som bindende og begrensende for myndighetenes makt.

Land som kan sies å ha en form for ukodifisert konstitusjon er Canada, Israel, New Zealand, og Storbritannia.