Uranienborg menighet

tidligere menighet i Oslo domprosti

Uranienborg menighet var en menighet i Oslo domprosti i Oslo bispedømme i Den norske kirke, med Uranienborg kirke som menighetskirke.

Uranienborg kirke

Historikk Rediger

Uranienborg menighet ble opprettet ved kgl.res. av 29. mai 1880, og omfattet visstnok det område vest for byen som ble innlemmet i byen ved lov av 12. mai 1877. Østgrensen for menigheten ble dermed den gamle bygrensen fra 1857, nemlig en linje fra Niels Juels gate ved sjøen i sør til Fagerborg i nord. Vestgrensen for menigheten ble den nye bygrensen fra 1877; den fulgte Frognerelva til Frognerkilen i sør til Blindernbekken, så langs Blindernbekken til Majorstua, og endelig Kirkeveien opp til Fagerborg. Den søndre delen av menigheten ble skilt ut som Frogner menighet, og den nordre delen ble lagt under den nyopprettede Fagerborg menighet ved kgl.res. av 28. september 1897. Grensene for Uranienborg menighet ble etter det Gyldenløves gate, Colbjørnsens gate, Hegdehaugsveien, Bogstadveien og den daværende bygrensen. Ved kronpr.reg. res. av 30. november 1958 ble en ny Majorstuen menighet ble opprettet fra 1. januar 1957, bl.a. av deler av Uranienborg menighet.

Kilder Rediger