Universalglot

Universalglot er et forslag til internasjonalt hjelpespråk publisert av læreren Jean Pirro (født 1831 i det tyskspråklige franske distriktet Lorraine/Lorraine, død 1886), utgitt i Paris i 1868.

Andre navn som har vært brukt på språket er Universal Glot, Universal-Sprache og Universal.

Universalglot er en lettforståelig og enkelt språkforslag med gloser fra store vesteuropeiske språk, og en svært forenkla og regelmessig grammatikk.

Pirro framstilte prinsippene for utvalget av ord slik: «Vi velger fra alle levende språk de mest kjente ordene, og nettopp de som er lettest å uttale. Latin gir de fleste av disse ordene...»

Dette har fått kritikere som Louis Couturat (opphavsmannen til Ido) og den kjente danske språkforskeren Otto Jespersen (opphavsmannen til Novial) til å rose Universalglot som et godt og moderne språk, for sin tid mer avansert enn seinere språk som Volapük og Esperanto.

Det er ikke kjent at Universalglot noen gang er blitt brukt.

SpråkeksempelRediger

Første del av et brev på Universalglot

Men senior, i sende evos un gramatik e un verbbibel de un nuov glot nomed Universal glot. In futur i scriptarai evos semper in dit glot.

(Min herre, jeg sender Dem en grammatikk og en ordbok til et nytt språk med navnet Universal glot. I framtida skriver jeg Dem alltid på dette språket.)

Se ogsåRediger