Ungdommens Bystyremøte i Oslo

Ungdommens Bystyremøte (UBM) er et arrangement der om lag 130 delegater fra ulike ungdomsorganisasjoner, elevråd, lokale ungdomsråd og SUR møtes for å diskutere politikk og vedta saker som angår ungdom i Oslo. I 2016 arrangeres UBM for 20. gang. Møtet avholdes over to eller tre dager i starten av februar hvert år, og finner sted i Rådhuset i Oslo. UBM har de siste årene hatt en politikerdialog der delegatene har diskutert de fem prioriterte sakene med bystyremedlemmer.

UBMRediger

Ungdommens Bystyremøte er en arena for ungdomsmedvirkning i Oslo. Ungdommer samles for å fremme sine saker, diskutere dem og til slutt vedta fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er forpliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer.

Det første UBM-møtet ble avholdt i 1996. Flere medier har gjennom årene dekket møtet, og flere kjente politikere har gjestet arrangementet. På UBM i 2010 gjestet kronprinsesse Mette-Marit rådhuset på UBMs første dag.

Noen av sakene ungdommene ved UBM har fått igjennom siden starten i 1996:

 • bedre seksualundervisning
 • lærerevaluering på videregående skoler
 • støtteordning for ungdomsprosjekter ("1,5 mill til hva du vil")
 • opprettelsen av Sentralt Ungdomsråd
 • felles skolebevis
 • kulturkort for ungdom
 • opprettelsen av Ungdommens Nasjonalforsamling
 • utbedring av nattbusstilbudet i Oslo

UBM 2021Rediger

Ungdommens bystyremøte 2021 ble avholdt 26. og 28. oktober i Oslo rådhus.

UBM 2021 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Gi oss muligheten til å jobbe
 • Senk terskelen for psykisk helsehjelp
 • Kvitteringsordning nå!
 • Osloskolen trenger en plan for håndtering av seksuell trakassering
 • Forbedre rusomsorgen i Oslo

UBM 2020Rediger

Ungdommens bystyremøte 2020 ble avholdt 12, 13, 14 og 22. oktober i Oslo rådhus.

UBM 2020 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Gi oss noen å snakke med - styrk psykologtjenesten
 • Bedre fritidstilbud - et samfunn for alle
 • Moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen
 • Eksamensdagene er for knappe - vi vil ha mappe!
 • Fra carport til kollektivtransport

UBM 2019Rediger

UBM 2019 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Et hjem for oss, et hjem for deg: Ungdom inn på boligmarkedet
 • Jobb til ungdom
 • Gratis sanitetsprodukter og prevensjon på skolen
 • Psykt viktig: Mer undervisning om psykisk helse
 • Karakter SEX: Bedre seksualitetsundervisning

UBM 2018Rediger

UBM 2018 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Hjelp! Vi kan ikke svømme
 • En skolehelsetjeneste tilpasset eleven
 • Mappevurdering
 • Helsehjelp til overgrepsutsatte
 • Kildesortering: også på jobb og skole

UBM 2017Rediger

UBM 2018 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Jobb til unge
 • Fleksitid på alle vgs i Oslo
 • Voldsforebygging i Osloskolen
 • Mer fokus på psykisk helse
 • Mer personlig økonomi i Osloskolen

UBM 2016Rediger

Ungdommens bystyremøte ble avholdt to ganger i 2016. Det første møtet ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Oslo rådhus.

UBM 2016 vedtok fem prioriterte saker som ble oversendt til bystyret for ordinær behandling. De fem sakene var:

 • Integrering av flyktninger
 • Fra grått til grønt - flere parker i Oslo
 • Bort med fraværsgrensen
 • Matsvinn, forsvinn fra Oslo
 • Bevar Oslos lokale bedrifter

Ragni Flagstad ble valgt til leder av SUR, mens Rami Chumber ble valgt til nestleder.

UBM 2015Rediger

Ungdommens bystyremøte ble avholdt 3. og 12. februar 2015 i Oslo rådhus.

UBM sendte fem saker til bystyret for ordinær behandling, disse var følgende:

 • Et bedre helsetilbud for unge
 • Ny T-banetunnell
 • Bosetting av flere flyktninger
 • Bilfritt sentrum
 • Bedre seksual- og LHBT+-undervisning Osloskolen

Maika Marie Godal Dam ble valgt til leder av SUR, mens Maria Skage El-Yousef ble valgt til nestleder.

UBM 2014Rediger

Ungdommens bystyremøte ble avholdt 4. og 13. februar 2014 på Oslo rådhus.

UBM sendte fem saker til bystyret for ordinær behandling, disse var følgende:

 • Vekk med trynefaktor! Anonym retting av heldagsprøver
 • Politisk fravær i Ungdomsskolen
 • Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo
 • Verdige løsninger for bostedsløse
 • Ungdomspris til ungdom - billigere kollektivtilbud for ungdom

Sigurd Log Røren ble valgt til leder av SUR, mens Maika Marie Godal Dam ble valgt til nestleder.

UBM 2013Rediger

Kronprins Haakon Magnus og ordfører Fabian Stang åpnet Ungdommens bystyremøte 2013. Om lag 150 ungdommer møtte for å stemme frem fem saker som skulle oversendes til Oslo bystyre for ordinær behandling. Møtet ble avholdt 7. og 15. februar på Oslo rådhus.

UBM sendte fem saker til bystyret for ordinær behandling, disse var følgende:

 • Eksamenstilbud i sommerskolen
 • Barn på hospits
 • Svømmeferdighetene til Osloungdommen trenger et løft
 • Styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjonene
 • En behovsbasert finansieringsmodell for Osloskolen

Balder Bryn Morsund ble valgt til leder for Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR).

UBM 2012Rediger

Ungdommens bystyremøte ble avholdt 7. og 16. februar 2012 på Oslo rådhus.

UBM sendte fem saker til bstyret for ordinær behandling, disse var følgende:

 • Ny sentrumstunnel for t-bane
 • Endret skolevalgsordning
 • Utbedret nattbusstilbud
 • Grunnleggende rettigheter for papirløse
 • Bilfritt sentrum innenfor Ring 1

Andreas Svela ble valgt til leder av SUR, mens Balder Morsund ble valgt til nestleder.

UBM 2011Rediger

Ungdommens Bystyremøte 2011 ble avholdt 3. og 8. februar. Kommunalminister Liv Signe Navarsete gjestet UBM den 3. februar

UBM sendte fem saker til bstyret for ordinær behandling, disse var følgende:

 • Bedret kulturkort – mer ungdomsrettete tilbud
 • Rådgivningstjensten i Osloskolen
 • La homofile bli blodgivere
 • Spredning av kommunale boliger
 • Ikke voksen som 16-åring

Julianne Borgen ble valgt til leder av SUR, mens Andreas Svela ble valgt til nestleder.

UBM 2010Rediger

Blant sakene som ble behandlet var disse:

 • Krav og standarder for skolehelsetjenesten
 • Bedre førstehjelpsundervisning til ungdom
 • Norsk Grunnkurs i Førstehjelp må gjøres obligatorisk i Osloskolen og skal friskes opp jevnlig.
 • Mer synlig politi i gatene på kvelds-/nattestid
 • Lønningene til politiet må økes for å styrke rekruttering og dermed gi mer synlig politi i gaten på kvelds- og nattestid.
 • Øk aldersgrensen for barnebillett i kollektivtrafikken i Oslo
 • Aldersgrensen på alle barnebilletter bør gjelde så lenge man er elev eller student.
 • All kollektivtransport bør bli billigere