Understyring

Understyring vil si at bilen gjør en mindre retningsendring enn hva rattutslaget og forhjulenes vinkel skulle tilsi.

Grønn linje beskriver nøytral styring. Rød linje beskriver understyring, hvor bilens bane beskriver en større svingradius enn fremhjulenes styrevinkel skulle tilsi.

Biler i handelen i dag er som en hovedregel satt opp med en mild, lineær understyring. Denne oppførselen er en passiv sikkerhetsinnretning, ved at den øker bilens stabilitet ved brå rattbevegelser.

Det motsatte av understyring kalles overstyring.