Undereventyr

Undereventyr er et eventyr med magiske eller overnaturlige innslag for eksempel troll eller vette. I Aarne-Thompson (AT) sitt klassifikasjonssystem har disse eventyrene nummer 300 til 749

Troll i illustrasjon til undereventyret «Gullfuglen» av Theodor Kittelsen.

Til denne gruppen eventyr hører velkjente eventyr som "Kvitebjørn kong Valemon" (AT 425), "Østenfor sol og vestenfor måne" (som er en annen variant av AT425) og "Snehvit" (AT 709).

KilderRediger