Mirakel

(Omdirigert fra «Under»)
For Steinar Engelbrektson Band-albumet fra 2006, se Mirakel (album)

Et mirakel (fra latin miraculum av mirari = undre seg)[1] eller et under,[2] er en uforklarlig eller uforståelig, positiv eller spesiell hendelse, gjerne noe overnaturlig, altså noe som bryter med naturlovene, eller noe som angivelig skyldes guddommelige krefter.

Flere religiøse mirakler eller undere er knyttet til Jesus, en jødisk predikant i oldtiden som ifølge Det nye testamentet i Bibelen påstod at han var Guds sønn. Maleriet av Henry Ossawa Tanner illustrerer fortellingen om Jesus skal gikk på vannet.

Betegnelsen er historisk benyttet i minst tre ulike forbindelser:

  1. Religiøs betydning: En guddoms eller åndsmakts inngripen i hendelser på jorden. Eksempler på fantastiske begivenheter i religiøse fortellinger er jødenes flukt fra Egypt og flere av Jesu handlinger, blant annet oppstandelsen fra de døde.
  2. Verdens syv underverker: Gammel betegnelse: «De syv mirakler».
  3. Folkelig tale: I uttrykk og forestillinger som «jeg kan ikke utføre mirakler, men skal gjøre så godt jeg kan»,, «miraklenes tid er ikke forbi» og «det er et mirakel at det gikk bra.»

Referanser rediger