Umettede hydrokarboner

Umettede hydrokarboner er hydrokarboner som ikke inneholder maksimalt antall hydrogenatomer i forhold til karbonatomer. De har da dobbelt- og/eller trippelbindinger. Eksempler på umettede hydrokarboner er alkener, alkyner og aromater.