Ulrich von Jungingen

Ulrich von Jungingen (født omkring 1360 formodentlig i Burg Hohenfels, falt 15. juli 1410) ble i 1407 enstemmig valgt til etterfølger etter sin bror Konrad von Jungingen som Den tyske ordens stormester. Han førte ordensstatens hær i slaget ved Tannenberg (1410), hvor han falt sammen med de fleste av ordenens riddere.

Tresnitt av Ulrich von Jungingen

Ulrich von Jungingen ble beskrevet som dydig og dyktig, en klassisk ridder etter middelalderens idealer. Han ga bevisst avkall på å benytte seg av overraskelsesmomentet i begynnelsen av slaget, og angripe fienden før de kunne forberede seg til slaget. Han lot tvert imot den polsk-litauiske konge Ladislaus II Jagiello overbringe to sverd, noe som blant riddere tradisjonelt gjaldt som oppfordring til strid.


Forgjenger:
 Konrad von Jungingen 
Den tyske ordens stormester
Etterfølger:
 Heinrich von Plauen