Røntgen av underarm, med radius øverst og ulna nede. Øvre del av hånden synes til høyre.

Ulna er en av to rørknokler i underarmen. Ulna kalles på norsk for albu(e)be(i)net.

Albueleddet er et sammensatt hengselledd, ved at overarmsbenet, humerus, har leddflate både mot radius-spolebenet og ulna. Øverste ende av ulna er albuespissen, "olecranon". Resten av ulna kan kjennes under huden helt ned til håndleddet ovenfor lillefingeren der benet avsluttes i en liten sylinderformet del kalt "ulnas hode". Se forklaring om rotasjon i underarmen under radius, som er det andre knokkelen langs underarmen.

Se ogsåRediger