Ulfstand var en dansk, hovedsakelig skånsk, uradelsslekt, kjent fra 1300-tallet og utdød i mannslinjen i 1637. Slekten stammer muligens fra en innvandret tysk adelsslekt, og tok navnet Ulfstand i Frederik Is regjeringstid, da adelen ble påbudt (i 1526) å ta faste slektsnavn. Familien eide store godseiendommer i Skåne, bl.a. Barsebäck, Glimmingehus, Skabersjö, Svenstorp og Torup, og en rekke slektsmedlemmer var medlemmer av det danske riksrådet.

Våpen for Jens Holgersen Ulfstand
Gravsten over Gregers Truidsen Ulfstand (d. 1582) og Karen Banner

Til slekten hører erkebiskop i Lund Jakob Gertsen (død 1410), ridderen Henrik Gertsen (død etter 1439) og storgodseier og riksråd Truid Gregersen Ulfstand (1487–1545) og broren, riksråd Holger Gregersen Ulfstand (død 1542) til Skabersjö, samt riksråd Jens Holgersen Ulfstand.

Slekten døde ut i mannslinjen med Axel Ulfstand (død 1637). Slekten har mange etterkommere gjennom kvinneledd i andre danske adelsslekter, og noen hadde også navnet som mellomnavn.

Bilder

rediger

Litteratur

rediger