Uganda National Liberation Front

Uganda National Liberation Front (UNLF) var en politisk gruppe dannet av ugandere i eksil som en opposisjon til diktatur-styret til Idi Amin og hans medfølgende militære fløy.

UNLF ble dannet som et resultat av et møte i Uganda mellom 24. og 26. mars 1979 i den nordlige Tanzania, i byen Moshi. UNLF ble ledet av et Executive Council på 11 medlemmer, opprinnelig ledet av Yusuf Lule. Dette var ledsaget av et National Consultative Council (NCC) med ett medlem for hver av de 28 gruppene som var representert på det første møtet i mars 1979. Deres militære fløy, UNLA, kjempet side om side med Tanzania People's Defence Force (TPDF) i Uganda-Tanzania krigen og var med på å invadere Uganda, og overtok byen Kampala i april 1979 og sende Idi Amin i eksil.

Etter å styrtet Idi Amin i april 1979 kom det en ny regjering i Uganda, dannet under ledelse av Yusuf Lule. UNLA bli dermed den nye nasjonale hæren i Uganda. Ledelsen av den nye regjeringen var til tider noe ustabil, med indre stridigheter som førte til at Yusuf Lule ble fortrengt fra partiet i juni 1979, etter bare noen få måneder ved makten.

Lules erstatter, Godfred Binaisa, hersket i mindre enn tolv måneder før han ble satt i husarrest i mai 1980 etter ett effektiv kupp utført av Paulo Muwanga. En kommisjon ble nedsatt med det formål å planlegge et fritt valg, som ble lagt til desember 1980. Valget i 1980 kom med en mye omstridt seier for partiet Uganda People's Congress (UPC), ledet av den tidligere presidenten Milton Obote,