UTC+04.30

UTC+04.30 er et belte av tidssoner som ligger fire timer og tretti minutter før standardtiden UTC. I 2008 omfattet UTC+4.30 følgende områder:

UTC+04.30:
Blå - vintertid nordlige halvkule og sommertid sørlige halvkule
Oransje - vintertid sørlige halvkule og sommertid nordlige halvkule
Gul - hele året
Lys blå - havområder

Som standard tid (hele året)Rediger