UTC+01.00 er et belte av tidssoner som ligger en time før standardtiden UTC.

UTC+01.00:
Blå - vintertid nordlige halvkule og sommertid sørlige halvkule
Oransje - vintertid sørlige halvkule og sommertid nordlige halvkule
Gul - hele året
Lys blå - havområder

Norge (med Svalbard og Jan Mayen) ligger innen denne tidssonen. Fylket Finnmark er det østligste (og mest «upassende») befolkede område innen tidssonen. Selv om finsk tid kunne vært mer naturlig geografisk, har det ikke kommet til noen slik justering fordi det er et ønske at hele Norge skal operere med lik tid.

For Den iberiske halvøy gjelder lignende problemstilling men på omvendt manér. Spania, som ligger som en vestlig «utstikker», har ønsket om felles tid med brorparten av Vest-Europa betydd mer enn enhet med Portugal og et mer naturlig tidssonervalg.

I 2008 omfattet UTC+01.00 følgende områder:

Som standard tid (hele året)

rediger

Nordlige halvkule - Som standard tid (vinter)

rediger

Nordlige halvkule - Som sommertid

rediger
Autoritetsdata