Tyskspråklige aviser utenfor hovedsakelig tyskspråklige land

Tyskspråklige aviser har blitt utgitt i en rekke land som har et annet hovedspråk enn tysk. Særlig har dette vært tilfelle i områder med tyskspråklig befolkning i Europa utenfor Tyskland, Østerrike, Sveits, Liechtenstein og Luxemburg, men også i andre verdensdeler utgis det tyskspråklige aviser. I USA, hvor tyskerne er den største etniske gruppen, utkom mange tyskspråklige aviser frem til første verdenskrig. I østeuropeiske land var det ofte jøder som var tyskspråklige og utgav tyskspråklige aviser. Flere av disse avisene var svært anerkjente og hadde stor innflytelse.

Ufullstendig listeRediger