Tyrihans (vittighetsblad)

Tyrihans var et norsk vittighetsblad som utkom fra 1881 til 1958. Da det opphørte var Tyrihans det siste av vittighetsbladene fra storhetstiden på 1880- og 1890-tallet. Fra 1892 til århundreskiftet var Holger Sinding redaktør.

Billedtrykk og utgivelser

rediger

I starten ble tegningene for det meste gjengitt i xylografisk utførelse, så kom rasterpapiret og sinkklisjeene til å overta. I 1890-årene ble det også vanlig å trykke omslaget i farger, og etter århundreskiftet å legge til en eller et par farger, f.eks. rødt og gult, som sammen kunne gi en nyanse av oransje.

Bladet utkom ikke i årene 1905 til 1911. Da det gjenoppsto i 1912 var det med ny årgangsbetegnelse (dvs. som ny rekke 1/1912), var det Kunstforlaget Munin som sto for utgivelsene. Helst siden starten utkom før jul en særskilt «Tyrihans Aarsrevy» med de beste sakene fra året som gikk.

Illustratører

rediger

En rekke kjente illustratører har tegnet for bladet, blant annet Gustav Lærum, Olaf Gulbransson, Ragnvald Blix (som også var redaktør Tyrihans i 1901), Jan Lunde og Fredrik Stabel.

I 1898 tegnet Jacob Sømme (1862-1940) en reklameplakat for skjemtebladet. Utgiver var Hagen & Kornmann.

Referanser

rediger


Autoritetsdata