Typelokalitet (geologi)

Typelokalitet er et uttrykk innenfor geologien som refererer til den lokaliteten der en har funnet grunnlaget til beskrivelsen av et nytt mineral, en ny bergart eller ny stratigrafisk enhet. Mange mineraler, bergarter og tidsavsnitt har fått navn etter sin typelokalitet.