Tvillingprimtall er to påfølgende oddetall som begge er primtall. De første 10 parene med primtallstvillinger er 3 og 5, 5 og 7, 11 og 13, 17 og 19, 29 og 31, 41 og 43, 59 og 61, 71 og 73, 101 og 103, 107 og 109.

Spredning av de første tvillingprimtall

Når differansen mellom to primtall er 2, kalles de primtallstvillinger. Primtallstvillinger blir stadig sjeldenere når man undersøker større områder. Det er ennå ikke bevist om det eksisterer uendelig mange av dem.