En tutor (latin tutor «beskytter, hjelper», fra tueri «bekytte, vokte») er en veileder – ikke en lærer i egentlig forstand, men nærmere en person som rådgir andre i forhold til noen emner som tutoren har erfaring med. Uttrykket brukes oftest i akademisk sammenheng, men avgrenses ikke til boklige emner.

På mange universitetsstudier brukes tutor for eksempel det som andre steder heter en studenterinstruktør – en eldre studerende som er med på å ta imot de nyimmatrikulerte, arrangere forskjellige aktiviteter for dem og i det hele tatt hjelpe dem gjennom det første semester på studiet.[trenger referanse]

En tutor kan også være en person som rådgiver om menneskelige, sosiale eller spirituelle forhold eller fungerer som forbilde for andre. I de tilfeller er betydningen overtatt fra engelsk.[trenger referanse]

I England er det meget utbredt at barn og unge får hjelp til leksene av en tutor, som ofte er en eldre studerende.[trenger referanse]