Åpne hovedmenyen

Turkart er et kjent begrep om en type kart som er utviklet for bruk på tur. Et turkart er egnet for planlegging av tur, bruk på tur og som minne fra tur. Et turkart inneholder informasjon som er nyttig på tur som stier, turmål, severdigheter og servicetilbud på utgangspunkt og ved endepunkt. Den mest brukte målestokken på turkart er 1:50 000, men 1:25 000 og 1:100 000 er mye brukt. De mest brukte turkartene i Norge er kartene i Den nasjonale turkartserien som utgis av Nordeca i samarbeide med Statens kartverk og Den Norske Turistforening.

Det samlende merke for alle kart i Den nasjonale turkartserien er varemerkebeskyttet og eies i dag av Nordeca.