Turbojet er den mest opprinnelige formen for en jetmotor, hvor motoren trekker luft gjennom inntaket. Trykket økes vesentlig gjennom kompressoren. Deretter tilsettes drivstoff. Ved forbrenning økes trykket dramatisk og gasstrømmen støtes ut bak og gir fremdrift. I eksostrømmen står en turbin som trekker energi fra eksosen og via en gjennomgående aksel driver inntakskompressoren.

TurboJET er også navnet på et kinesisk fergeselskap.

Turbojet brukes også om fly med slike motorer.