Tungenes prosti

prosti i Stavanger bispedømme

Tungenes prosti er et tjenestedistrikt i Stavanger bispedømme i Den norske kirke[1]. Prosten har sete i Randaberg. Kjetil Aano var prost til sommeren 2018. Tomas Mjelde Røsbak overtok etter Aano, først som konstituert prost og fra høsten 2019 som prost.[2]

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke. De som arbeider i kirken er enten ansatt av soknet gjennom kirkelig fellesråd, eller de er ansatt av bispedømmet. Sokneprestene er ansatt i bispedømmet, og har tjenesten sin knyttet til et (eller flere) sokn.

HistorikkRediger

Tungenes prosti ble opprettet 1. januar 1998 ved delingene av Jæren prosti og Stavanger domprosti. Tungenes prosti fikk Randaberg og Kvitsøy prestegjeld fra Jæren prosti, og seks sogn fra Stavanger domprosti, nemlig Madlamark, Hafrsfjord, Sunde, Tasta, Vardeneset og Tjensvoll sogn.

I 2006 var det en omorganisering av prostiene i Stavanger bispedømme. Tjensvoll sogn ble ført tilbake til domprostiet, mens de øvrige sognene i Stavanger kommune inngikk i nye Ytre Stavanger prosti. Til gjengjeld ble Tungenes prosti tilført sognene i Sola kommune fra Sandnes prosti, og de i Rennesøy og Finnøy kommuner fra Søre Ryfylke prosti.[3] Fra 1. januar 2021 inngår Rennesøy og Finnøy kommuner i nye Stavanger kommune.

Kommuner og sokn i Tungenes prostiRediger

ReferanserRediger

Se ogsåRediger