Tunbyholm

Nåtidens Tunbyholm fra 1830-tallet i klassisistisk stil ved nordsiden av Tunbysjøen.

Tunbyholm er en herregård i Tomelilla kommun, Skåne.

Herregården ligger ca. en mil nordøst for Tomelilla, mellom Smedstorp og Sankt Olof. Som bygningen fremtrer i dag med okergule fasader, ni vinduesfag lang i to etasjer under er kobbertak, er den resultat av en klassistisk restaurering på 1830-tallet, som ikke har så mye med den opprinnelige renessansebygning fra 1634 å gjøre.

HistorieRediger

Opprinnelsen er en middelaldergård i landsbyen Tunby, som skal ha tilhørt slekten Rud. Denne byen ble nedlagt på 1400-tallet, og hovedgården ble flyttet til en holme i Tunbysjøen. Under resten av 1400-tallet var eierne slektene Falk og Gjøe, hvor spesielt Mogens Axelsen Gjøre og sønnen hans Eskil utmerket seg som fremstående og betrodde embetsmenn i den danske statens tjeneste. I begynnelsen av 1530-tallet døde den siste Gjøre og Tunbyholm overgikk til slekten Brahe.

Etter flere generasjoner i denne slekt kjøpte Erik Axelsen Rosenkrantz området i 1610, og på 1630-tallet bygget Erik Rosenkrantz et trefløyet renessanseanlegg som avløsning for middelalderens stengård. Han var påvirket av staten og prakten under adelsveldet under Christian IVs lange regjeringstid, og det falt derfor naturlig for ham å bygge en prektig bygning, i Christian IVs nordiske renessansestil, kanskje en av datidens fornemste av sin slags.

Etter hans død ble Tunbyholm kjøpt av Henrik Huitfeldt som i begynnelsen av 1640-årene fullførte det staselige slottet.

Den siste danske eieren var Joachim Gersdorff, som i 1658 førte fredsforhandlinger med svenskene. Han var gift med en av Huitfeldts døtre, og hadde kunnet smykke seg med titler som riksråd, stattholder, rikshovmester, lensherre på Bornholm, ridder av Elefantordenen m.m. Han var en av pådriverne til krigen mot Sverige i 1657, men kort tid etter må han han gi fra seg sine skånske gods, og Tunbyholm overgikk til den svenske krone, hvoretter en langsom nedbrytning av de opprinnelige bygningene gikk i gang.

Fra 1918 er Tunbyholm i familien Akrells eie.

LitteraturRediger

  • Lönnäng, Ragnar: Handbok för resor til skånska slott och sevärdheter, Gröna Nyckeln, [2006]
  • Stilling, Niels Peter: Kulturminder i Skåne, Politiken, 2002

Eksterne lenkerRediger