Tumormarkør

En tumormarkør er en substans som produseres av en svulst og som kan påvises i blod-, urin- og vevsprøver. Den kan dermed bidra til utredning av enkelte krefttyper ved måling av konsentrasjonen av det aktuelle stoffet i serum (blodet).

Resultat av måling av mengde av tumormarkører i blodet benyttes som suppliment for å kartlegge kreft, men også for å kontrollere effekten av behandlingen hos mennesker som har eller er under behandling for påviste kreftformer.

Ikke kreftspesifikeRediger

De forskjellige stoffene (eks proteiner) som benyttes som tumormarkører er ikke nødvendigvis stoffer hvor som det vil være forventet å være fraværende hos en frisk voksen person, dette betyr at det ikke med nødvendighet er tilstedeværelsen, men derimot urimelig forhøyede verdier av stoffet som befinner seg i blodet som danner grunnlag for utfall av en slik prøve.

Tumormarkører kan ikke alene benyttes til å stille en kreftdiagnose, dette skyldes at følsomheten/mengden av det aktuelle stoffet kan være forhøyet uten at dette betyr at pasienten har kreft, videre kan man ikke utelukke kreft til tross for "normalt" resultat da tumormarkører ikke er å regne som kreftspesifike og derfor ikke nødvendigvis trenger å produsere de aktuelle stoffene.

Typer tumormarkørerRediger

Listen viser hyppige og typer av tumormarkører som er mest utbredt, listen er derfor ikke komplett.

Betegnelse Markørnavn Kreftform
AFP Alfa-føtoprotein Testikkelkreft og leverkreft
CA125 Carbohydrate antigen 125 Eggstokkreft
CEA Karsinoembryonalt antigen Tarmkreft, brystkreft mm.
hCG Karshumant choriongonadotropin Testikkekreft og chorioskarsinomer
5-HIAA 5-hydroksyindolacetat Karsinoide svulster
Ig Immunglobuliner Myelomatose og plasmocytomer
NSE nevrospesifikk enolase Lungekreft og seminom
PSA Prostataspesifikt antigen Prostatakreft

ReferanserRediger