En tuft er betegnelsen på fundamentet til et hus. Ordet tuft brukes helst hvis huset er fjernet, og en bare ser restene av jordvoller, en grop i bakken eller en grunnmur, som vitne om at huset har vært der.

Ordet er kanskje mest brukt i arkeologisk sammenheng.