Trykkluftmaskin

En trykkluftmaskin bruker trykkluftenergi til å utføre en arbeidsoppgave. Trykkluft er komprimert luft. Ved bruk til håndmaskiner er 6 bars lufttrykk en generell norm, men kompressorer arbeider i et reguleringsområde som vanligvis er ca. 6-8 bar eller inntil 10 bar. Maksimalt arbeidstrykk for en maskin er vanligvis ca. 10 bar.

Pneumatisk meiselhammer.

Pneumatiske maskiner brukes i forskjellige bransjer og til forskjellige arbeidsoppgaver. De utfører boring, meisling, sliping og andre typer arbeid. Maskinene har en luftmotor eller et stempelsystem. Kravet til luftkvalitet er avhengig av maskintypen. Trykkluft inneholder vanligvis partikler, olje, vann og vanndamp.

Til oppgaver som kan utføres med en elektrisk maskin gir det vesentlig lavere energikostnad. Virkningsgraden på tilført energi til en kompressor er vesentlig lavere enn ved bruk av elektriske motorer, men trykkluften gir andre fordeler og brukes derfor mye til enkelte typer arbeid.