Trosopplæring

Trosopplæring brukes i kirkelig sammenheng synonymt med "dåpsopplæring."

I videre betydning kan ordet betegne opplæringstiltak i alle typer trossamfunn og livssynsorganisasjoner som har til hensikt å formidle kunnskap og kjennskap til medlemmene om trossammfunnets eller organisasjonens tro og verdier.

Se ogsåRediger

Trosopplæringsreformen