En trontale er en tale som holdes av monarken i visse monarkier foran nasjonalforsamlingen. I talen presenterer monarken sin regjerings agenda for den kommende sesjonen. Begivenheten finner gjerne sted en gang i året, men visse steder kan det forekomme trontaler med mindre eller mer enn et års mellomrom, avhengig av monarkens myndighet til å kalle sammen nasjonalforsamlingen. Trontalen skrives av monarkens regjering, og ikke av monarken selv.

Trontale i Nederland i 1974

Se ogsåRediger