Trondheim kommunale kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole (TKK), som er dagens navn på skolen, ble opprettet i 1973 og var sammen med Trøndelag musikkonservatorium en videreføring av den privateide Trondhjems Musikskole som ble etablert allerede i 1911.

Trondheim kommune
Kulturskolen

I den første tiden ga skolen et tilbud kun i musikk og het Trondheim kommunale musikkskole (TKM). I 1998 ble tilbudet utvidet til andre kunstuttrykk og navnet ble endret til Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK). Dette navnet ble beholdt til 2009, da dagens navn ble innført. Skolen har i dag over 4000 elevplasser og gir et bredspektret undervisningstilbud i musikk, visuelle kunstfag, teater, sirkus og dans. Skolen har et utstrakt samarbeid med skole- og utdanningsinstitusjoner i kommunen og med det frivillige og profesjonelle kulturlivet i Trondheim. Undervisningen foregår på 38 forskjellige skoler med hovedsete i byens kulturhus, Olavskvartalet. TKK arbeider målbevisst for å implementere den nasjonale rammeplan for kulturskolene.

Trondheim kommunale kulturskole har fått anerkjennelse nasjonalt[1] og internasjonalt[2] både for oppnådde faglige resultat og for de samarbeidsmodeller med skoleverket for øvrig og kulturlivet ellers som er utviklet. TKKs aktivitet er bygd på grunnidéen om at musikk- og kulturfag er like viktige som matematikk og språkfag.

IdeologiRediger

 • Åpent opptak (tilpasset undervisning til alle interesserte, kvalitet i bredde og topp).
 • Integrert kulturskolemodell (kompetansesenter for skoleverket og kulturlivet).
 • Desentralisert virksomhet (undervisning på skolene i bydelene og i spesialbygg med gode fasiliteter).
 • Lave skolepengesatser, familiemoderasjon og friplassordninger.

TKKs grunnlagsfilosofi, og de verdier skolen søker å fremme er:

 • deltagelse
 • tilhørighet
 • engasjement
 • opplevelse
 • kvalitet.

Ved TKK er samspill i ulike grupperinger en høyt prioritert aktivitet. Samspill i denne sammenheng er alt fra flerhendig piano, klassiske kammerensembler til varierte bandkonsept. En annen prioritert aktivitet er opptredener i form av forestillinger, utstillinger og konserter. Det kan være kulturinnslag i forbindelse med møter/konferanser; månedens bilde på Rådhuset eller det faste kunstneriske innslaget ved bystyremøtene. Årlig har TKKs elever ca 300 offentlige opptredener. Konserter/ forestillinger/ utstillinger betraktes som «hjertet» i TKKs virksomhet.

Rektorer ved skolenRediger

 • Kåre Opdal (1972 – 1994) ble ansatt allerede i 1972 for å forberede oppstart av TKM i 1973
 • Vidar Hjemås (1994 – 2017)

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger