Trondheim Energi Kraft

(Omdirigert fra «Trondheim Energiverk Kraft»)

Trondheim Energi Kraft AS var før 2009 er ett av fem datterselskaper i konsernet Trondheim Energi, med røtter tilbake til Trondheim Elektricitetsverks dannelse i 1901. Etter å ha gått under forskjellige navn opp gjennom årene, bl. a. som Produksjonsavdelingen og Energidivisjonen, ble enheten stiftet som eget aksjeselskap 1. januar 1999 med navn Trondheim Energiverk Kraft AS. Navnet ble i 2007 endret til Trondheim Energi Kraft AS.

Trondheim Energi Kraft
BransjeKraftindustri
Opphørt 31. desember 2008
Etterfølger(e)TrøndelagKraft
LandNorge

Kraftproduksjonen forgikk ved selskapets 15 kraftstasjoner i Nea/Nidelva og 5 deleide kraftstasjoner i Orkla/Grana (KVO), hvor Trondheim Energi Kraft hadde en eierandel på 48,6%. Samlet ytelse i kraftstasjonene ca. 800 MW og midlere årsproduksjon ca. 3 200 GWh.

Virksomhetens kjerneområder omfattet planlegging, bygging, drift og vedlikehold av produksjonsanleggene. Produksjonsplanlegging, prissikring og engroshandel med kraft.

Høsten 2008 stod Leirfossene kraftverk ferdig. Kraftverket erstattet selskapets eldste stasjoner, Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss, fra henholdsvis 1901 og 1910. Ved denne utbyggingen økte selskapets totale produksjon med ca. 45 GWh. De gamle kraftverkene vil fortsatt bestå, men bygges om til småkraftverk basert på konsesjonsgitt minstevannføring (10 m3/s) på elvestrekningen mellom fossene.

Trondheim Energi Kraft er fra 1. januar 2009 fullstendig innlemmet i Statkraft Energi AS og eksisterer således ikke lenger som eget selskap. Kraftverkene til tidligere Trondheim Energi er hos Statkraft samlet i en enhet som benevnes Kraftverksgruppe Trondheim og styres og overvåkes fra driftssentralen i Gaupne.