Trigonal er ett av de syv krystallsystem brukt innen krystallografi, der alle tre akser har lik lengde (a), men ulik innebyrdes vinkel (alfa, beta og gamma) mellom 90° og 120°. Av enkelte klassifiseres det trigonale under det heksagonale krystallsystem. Et romboedrisk krystall er trigonalt og ulik vinkel mellom alle aksene.

Rhombohedral