Tribunal canadien du commerce extérieur

Tribunal canadien du commerce extérieur (fransk) eller Canadian International Trade Tribunal (engelsk) er et kanadisk domstollignende organ som skal bidra til at kanadiske eksportbedrifter ikke diskrimineres i forhold til eksportører fra andre land.

Organet gransker saker om økonomisk dumping og subsidier, og mottar klager fra eksportbedrifter om mangelfull markedsadgang. Det behandler også klager over den kanadiske regjeringens offentlige anskaffelser som er omfattet av internasjonale frihandelsavtaler. I tillegg behandler det klager over førsteinstansvedtak om toll fattet av Canadas grensebyrå.

Eksterne lenker

rediger