Trialis er et grammatisk tall som representerer tallet tre.[1][2]

Norsk har ingen egne trialisformer. Eksempelvis der man i språket larike sier aridu, sier man på norsk vi tre. Skulle man rett fram sagt vi tre i larike, ville man sagt ami tidu.[3]

Språk som har trialis er blant andre: tolomako, manam og larike.

Alle språk som har trialis, har også dualis. Dette er på grunn av et numerus-hierarki som gjelder alle verdens språk:
singularis > pluralis > dualis > trialis
Systemet ovenfor forklarer at intet språk har trialis hvis det ikke har dualis. Likeledes at intet språk har dualis hvis det ikke har pluralis.[4]

Trialis i larike rediger

Larike er et sentral-mukkisk språk i Indonesia.[5]

Språket har trialisformer i pronomene. Disse formene viser kun til tre. Ikke tre - fire. Se tabellen under[6]

Person Singularis Dualis Trialis Pluralis
1. eksklusiv aʔu arua aridu ami
inklusiv itua itidu ite
2. ane irua iridu imi
3 Msk.1 mane matua matidu mati

1 Menneskelig. Larikes pronomener skiller blant annet mellom menneskelig og ikke menneskelig.[6]

Dualis- og trialisformen er et resultat av en prosess med blant annet sammensmelting med numrene dua "to" og tidu "tre" i kombinasjon med de plurale pronomenene[3]:

Person Dualis Trialis
1. eksklusiv ami dua → arua ami tidu → aridu
inklusiv ite dua → itua ite tidu → itidu
2 imi dua → irua imi tidu → iridu
3 msk. mati dua → matua mati tidu → matidu

Sammenlikning:

Duma hima aridu naʔa
house that 1. Trial. excl. own.it

Den fullverdige engelske oversettelsen av dette er følgende: We three own that house.[7] På norsk noe som: Vi tre eier det huset.

Det er imidlertid også mulig å møte på den ikke-sammensmeltede formen, men da må også passende klassifisering legges til:.[3]

Duma hima ami masi tidu naʔa
house that 1e CLASS three own.it

Betydninga blir fortsatt Vi tre eier det huset, men klassifisering (CLASS) er tatt med. Klassifiseringa her er masi som angir at det er snakk om mennesker.[3]

Trialis i tok pisin rediger

Tok pisin er ofte sagt å ha trialis i pronomen.[8][9][10]

Det er tri som settes til de personlige pronomenene og danner trialisformer. Dette er mulig kun i de personlige pronomonene.[11] Eksempelsetninger under:

Tok pisin Engelsk Norsk
Trialis Yumitripela i amamas The three of us (incl.) are happy De tre av oss (inklusiv) er glade
Dualis (Yumitupela i amamas) (The two of us (incl.) are happy) (De to av oss (inklusiv) er glade)
Trialis Mitripela i amamas The three of us (excl.) are happy De tre av oss (eksklusiv) er glade
Dualis (Mitupela i amamas) (The two of us (excl.) are happy) (De to av oss (eksklusiv) er glade)


Under følger et motargument på at tok pisin ikke har trialis fra ei svensk bacheloroppgave:

 Mycket har sagts om numerussystemet för personliga pronomen. Det hävdas sålunda ofta

att tok pisin har fyra numerus; singularis, dualis, trialis och pluralis. Detta grundar sig på den felaktiga uppfattningen att endast tu och tri av räkneorden kan ingå i personliga pronomen. Det har dock visat sig att i princip vilket räkneord som helst kan inskjutas i pronomenet. Man kunde därför polemiskt hävda att tok pisin har ett oändligt antal numerus. Rimligare är dock att säga att det i grunden rör sig om två numerus; singularis och pluralis, där pluralis finns i två varianter; "obestämd" och "exakt".[12] 

Magnus Kusoffsky (2004)

Trialis i na'vi rediger

Det kunstige språket na'vi, oppfunnet av James Cameron og Paul Frommer til bruk i filmen i Avatar, har trialis.

For å danne trialis i dette språket, legger man til et prefiks, dvs en bøying som settes på foran ordet.[13][14]

Flertallsendelser
1 Intet prefiks
2 me-
3 pxe-
4+ ay-


Na'vi Engelsk Norsk
Nantang hahaw A viperwolf1 is sleeping En viperwolf1 sover
Menantang hahaw Two viperwolves are sleeping To viperwolves sover
Pxenantang hahaw Three viperwolves are sleeping Tre viperwolves sover
Aynantang hahaw Viperwolves (four or more) are sleeping Viperwolves (fire eller flere) sover

1Viperwolf er et fiksjonelt vesen i Avatar-filmen.


Dersom ee oppstår som følge av prefikset, fjernes den ene e-en.
eveng - et barn → pxeveng - tre barn. (*pxeeveng)[14]

Referanser rediger

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata