Tres Zapotes

Tres Zapotes er et mesoamerikansk arkeologisk funnsted som befinner seg langs papaloapanelva i lavlandet langs den sørlige og sentrale delen av Mexicogolfen. Tres Zapotes er den tredje største olmekiske byen, etter San Lorenzo Tenochtitlán og La Venta. Den olmekiske fasen utgjør likevel bare en del av stedets historie, som fortsetter gjennom den epiolmekiske kulturperioden og den klassiske Veracruz kulturen.