Tremulant

Tremulant er en innretning som fremkaller vibrerende, eller tremulerende, toner på orgler. Tremulanten er en liten belg som er koblet til luftkanalen, og som frembringer hurtige, periodiske luftstøt. Dette gjør igjen at luften som når orgelpipene kommer i små pulser, og lyden oppfattes som vibrerende. Tremulant var særlig vanlig i bruk på kinoorgler.