Tredje venstre

Tredje venstre er et begrep som først ble lansert av Jan Otto Andersson i det finske Vänsterförbundet. For Andersson var begrepet ment å betegne en ny form for sosialisme som overskred kommunismen og sosialdemokratiet. Begrepet har senere blitt utviklet av blant andre Boris Kagarlitskij.

I Norge er det fremfor alt tidligere Attac-leder Magnus Marsdal og forlagsredaktør Bendik Wold som gjennom sin bok Tredje venstre har vært talspersoner for begrepet. For Marsdal/Wold, og delvis også for Andersson og Kakarlitskij, er de såkalte nye bevegelsene en helt sentral del av det tredje venstre.

Stiftelsen Manifest bygger i stor grad på disse teoriene, og både innenfor Sosialistisk Venstreparti og Rødt er det strømninger som ligger nært opp til dette idealet.